Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Έκθεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) "Πεπραγμένα 2017"
  Πραγμτοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) για το έτος 2017

 • Ο δεύτερος κύκλος του Σεμιναρίου ΕΚΚΕ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ με θέμα : Κοινωνικές Επιστήμες και στρατιωτική δικτατορία.
  Η τελευταία συνεδρία του Σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνικές Επιστήμες και Στρατιωτική Δικτατορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου και ώρα 18.00, στον 8ο όροφο του ΕΚΚΕ. Στο θέμα «Έρευνα και Δικτατορία» συνομιλούν μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης ( ΒΙΕ/ΕΙΕ), Μωυσής Κουρουζίδης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Παναγιώτης Νούτσος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Χριστίνα Οικονομοπούλου (Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur), Ιωάννα Παπαθανασίου (ΚΚΕΑ/ΕΚΚΕ), Μιράντα Τερζοπούλου (Ακαδημία Αθηνών), Ευγένιος Χατζούδης (Δημόκριτος), Γιώργος Χρόνης (ΕΛΚΕΘΕ).

 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalitiesΕργαστήριο για την Παρακολούθηση των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής
TEXT

Εργαστήριο για την Παρακολούθηση των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής


Από το Μάιο του 2004 δημιουργείται στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής "Εργαστήριο για την Παρακολούθηση των Πολιτικών της Κοινωνικής Συνοχής". Το Εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας φιλικής προς το χρήστη βάσης δεδομένων, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο οι ερευνητές όσο και το ευρύτερο κοινό. Οργανώνεται στην λογική των θεματικών βάσεων με τελικό στόχο να καταστούν αυτές πολιτικά ερευνητικά εργαλεία στα χέρια των ερευνητών και των σπουδαστών των Κοινωνικών Επιστημών.

Το ερευνητικό έργο "Ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία πόλου κοινωνικών δεδομένων στα θέματα της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού" (2005-2007) που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, συνέβαλλε στην ανάπτυξη του υπάρχοντος «Εργαστηρίου για την Παρακολούθηση των Πολιτικών της Κοινωνικής Συνοχής» και στον εμπλουτισμό των θεματικών βάσεων δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, το υλοποιηθέν έργο στόχο είχε τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης υποδομής ικανής να υποστηρίζει τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών πηγών γνώσης και να αποτελεί σημείο αναφοράς για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας για τα θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού δημιουργήθηκαν, κατά την χρονική διάρκεια του έργου, οι ακόλουθες θεματικές βάσεις: - Αγορά Εργασίας - Κοινωνικές και Οικονομικές Ανισότητες - Εκσυγχρονισμός Ψυχικής Υγείας και Αποσυλοποίηση - Άτομα με Αναπηρίες - Δημογραφικές Εξελίξεις - Μετανάστευση - Κοινωνική Οικονομία

Οι βάσεις περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα, ορισμούς μεταβλητών, σχολιασμένη βιβλιογραφία, σύντομα περιγραφικά σχόλια, web links, αποτελέσματα ερευνών, ερωτηματολόγια, κείμενα εργασίας κλπ. (ενημερωτικά εγχειρίδια βάσεων)

Οι θεματικές βάσεις δεδομένων διαχέονται από το Εργαστήριο μέσω των εσωτερικών δικτυακών εγκαταστάσεων, καθώς και με μία σειρά δράσεων όπως: διοργάνωση σεμιναρίων, παραγωγή working papers κλπ.

Επιπλέον, σήμερα λειτουργούν σε πειραματική μορφή σε εσωτερικό δίκτυο προς χρήση των ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών συστήματα ανάκτησης δεδομένων για τις θεματικές βάσεις της αγοράς εργασίας, των δημογραφικών δεδομένων και της διανομής του εισοδήματος. Σε επόμενο στάδιο, προβλέπεται να επεκταθεί η διαχυσή τους στο ευρύτερο κοινό μέσα από τις δικτυακές εφαρμογές του ΕΚΚΕ.


Δελτία Αποτύπωσης της Κοινωνικής Κατάστασης - "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ"
 
 
Social Cohesion Bulletin

Issue 2/2011 Wages and Labour Costs: Recent Developments and Prospects

Issue 1/2011 Outsourcing Employment Services: Lessons from OECD countries.

Issue 2/2009 Inequalities in Access to Tertiary Education in Greece: An Approach Based on the Official Statistics (1984 – 2004)

Excellence in the Research Fields: Poverty, Social Exclusion and Social Inequalities

Issue 1/2009 An Inquiry into the Correlates of Informal Economy and Undeclared Work

Issue 2/2007 The Case for Flexicurity and Greek Labour Market Policy

Issue 1/2007 The Demographic Situation in Greece

Issue 1/2005 Regional Aspects of Poverty in Greece

www.slidescenter.com