Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
  Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights), που βρίσκεται σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2017, έχει σκοπό να εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικά δικαιώματα, με βάση 20 κύριες αρχές διαρθρωμένες σε τρεις κατηγορίες: 1.Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 2. Δίκαιοι όροι εργασίας, 3. Κοινωνική προστασία και ένταξη

 • Ξεκινά ο 3ος κύκλος του ανοιχτού σεμιναρίου «Διαδρομές των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα: Μνήμη και Ιστορία», με θέμα: Οι κοινωνικές επιστήμες στα χρόνια της μεταπολίτευσης: Οι νέοι ορίζοντες και το ΕΚΚΕ (1974-1996).
  Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη μεταξύ 6μμ-9μμ, στο ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς στον 8ο όροφο . Εναρξη την Τετάρτη 6/3/2019 και λήξη την Τετάρτη 12/6/2019.

 • Έκθεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) "Πεπραγμένα 2017"
  Πραγμτοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) για το έτος 2017

 • Ο δεύτερος κύκλος του Σεμιναρίου ΕΚΚΕ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ με θέμα : Κοινωνικές Επιστήμες και στρατιωτική δικτατορία.
  Η τελευταία συνεδρία του Σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνικές Επιστήμες και Στρατιωτική Δικτατορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου και ώρα 18.00, στον 8ο όροφο του ΕΚΚΕ. Στο θέμα «Έρευνα και Δικτατορία» συνομιλούν μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης ( ΒΙΕ/ΕΙΕ), Μωυσής Κουρουζίδης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Παναγιώτης Νούτσος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Χριστίνα Οικονομοπούλου (Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur), Ιωάννα Παπαθανασίου (ΚΚΕΑ/ΕΚΚΕ), Μιράντα Τερζοπούλου (Ακαδημία Αθηνών), Ευγένιος Χατζούδης (Δημόκριτος), Γιώργος Χρόνης (ΕΛΚΕΘΕ).

 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalitiesΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ II ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
TEXT

Σημεία προς συμπλήρωση στο σχολιασμό του κειμένου περί «Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού»

Με αφορμή την ανάρτηση νέου υλικού (Σχέδιο νόμου 2) στη Διαβούλευση του «Σχεδίου Νόμου για την Έρευνα την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία» επανερχόμαστε για να επισημάνουμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Η «Αναδιάθρωση» του ερευνητικού ιστού γίνεται χωρίς νόμο;
Παρατηρείται και πάλι η πλήρης αυτονόμηση της Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού από τη διαδικασία της προετοιμάσιας του Νόμου που θα διέπει την έρευνα ως εάν ο νόμος να πρόκειται να ρυθμίσει ένα ερευνητικό τοπίο άλλο από το υφιστάμενο. Αντίθετα δεν προκύπτει με ποιες νομικές διαδικασίες θα γίνουν οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις των Ινστιτούτων, με Προεδρικά διάταγματα, ή ακόμα και με Υπουργικές Αποφάσεις; Εάν παρ΄ελπίδα υιοθετηθούν τέτοιες επιλογές, τότε κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μία απόφαση Αναδιάρθρωσης που καταλύει τα υπάρχοντα θεσμικά αντίβαρα (διαδικασία ψήφισης Νόμου και συζήτηση στη Βουλή) και καταλήγει να στηρίζεται αποκλειστικώς στις αντιλήψεις της κας Υπουργού. Ένα τόσο σοβαρό θέμα της έρευνας - όπως είναι η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας - δεν είναι νοητό να μην υποβάλλεται σε δημόσια συζήτηση στη Βουλή.

2. Η «Αναδιάρθρωση» του ΕΚΚΕ γίνεται μέσω υποβάθμισης: από Κέντρο μετατρέπεται σε Ινστιτούτο;
Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης προτείνει τη μετατροπή του ΕΚΚΕ - Ερευνητικού Κέντρου που απαρτίζεται από τρία ενεργά Ινστιτούτα - σε ένα Ινστιτούτο με παραλλαγμένη την ονομασία του. Δεδομένου ότι το Σχέδιο Νόμου 2 - το οποίο έχει τουλάχιστον την τυπική μορφή νόμου, έστω και αν δεν είναι πλήρες - δεν αναφέρει κατά πόσο ένα Κέντρο μπορεί ν' αποτελείται από ένα Ινστιτούτο, είναι εύλογη η ανησυχία για την πιθανή υποκρυπτόμενη κατάργηση ενός ιστορικού ερευνητικού κέντρου όπως το ΕΚΚΕ. Και επίσης, είναι εύλογη η ανησυχία μας για την τύχη του «αυθύπαρκτου» νέου Ινστιτούτου. Η εμφάνιση της σύλληψης περί της Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού κατά φάσεις (φάση Α και φάση Β), δεν επιτρέπει να κατανοηθούν ο στόχος της συγχώνευσης των Ινστιτούτων του ΕΚΚΕ, καθώς και η εξέλιξη του σχεδίου κατά την επόμενη φάση (φάση Β).

3. Η «Αναδιάρθρωση» του ΕΚΚΕ συνοδεύεται από ασάφεια ως προς τη νομική μορφή που θα έχει το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο.
Στο προτεινόμενο σχέδιο για τη μετατροπή του ΕΚΚΕ - το οποίο έχει συσταθεί ως ΝΠΔΔ - προτείνεται «η συγχώνευση των τεσσάρων υφιστάμενων Ινστιτούτων σε ένα Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών...», πρόταση που δείχνει ότι οι συντάκτες του αγνούν ότι από την εφαρμογή του νόμου 1514/85 τα ενεργά Ινστιτούτα του ΕΚΚΕ είναι μόνον τρία. Παραμένει ασαφές με ποια νομική μορφή θα συσταθεί το νέο Ινστιτούτο: εάν θα αποτελέσει ένα νέο ΝΠΔΔ ή εάν θα συσταθεί ως ΝΠΙΔ. Στην προτεινόμενη Αναδιάρθρωση υποκρύπτεται ενδεχομένως η μετατροπή της κοινωνικής έρευνας από δημόσιο αγαθό σε προϊόν που υπόκειται στους νόμους της αγοράς.
4. Η «Α΄ φάση της Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού» παραδόξως αφορά κυρίως τα εθνικά ερευνητικά κέντρα που έχουν σήμερα τη νομική μορφή του ΝΠΔΔ.
Η Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της Α Φάσης η οποία εστίαζεται κυρίως στα εθνικά κέντρα που είναι ΝΠΔΔ και τα Ινστιτούτα τους προηγείται της διαμόρφωσης του Στρατηγικου Πλαισίου για την ΄Ερευνα ως εάν η Αναδιάρθρωση των ερευνητικών κέντρων να μην συσχετίζεται με το ΕΣΠΕΚ. Δηλαδή η Α΄Φάση μετασχηματισμού του ερευνητικού ιστού ισοδυναμεί με απλή συρρίκνωση των ερευνητικών αυτών κέντρων πέραν και υπεράνω οποιουδήποτε σχεδιασμού που θα έπρεπε να διέπει ένα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΄Ερευνα. Κατόπιν αυτού και εν απουσία σχεδιασμού ενός τέτοιου πλαισίου η Α΄Φάση Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού παραμένει μετέωρη και ατεκμηρίωτη.

5. Η «Α΄ Φάση της Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού» παραδόξως αφορά κυρίως την κοινωνική έρευνα
Ηδη από την Α΄Φάση μια νέα υποβάθμιση της κοινωνικής έρευνας - μέσω της μετατροπής του ΕΚΚΕ (ΝΠΔΔ) σε Ινστιτούτο (πιθανώς με την μορφή ΝΠΙΔ) και ο εξοβελισμός των κοινωνικών επιστημών από τους ερευνητικούς θεσμούς προηγούνται της διαμόρφωσης οποιουδήποτε Στρατηγικού Πλαισίου για την ΄Ερευνα. Στον «ελεγχόμενο μετασχηματισμό» δεν φαίνεται να κατανοείται η σημασία της κοινωνικής έρευνας ως προς την επίτευξη του επιζητούμενου στόχου της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Αντίθετα, η πρόταση συγχώνευσης των ινστιτούτων του ΕΚΚΕ δηλώνει ότι η κοινωνική έρευνα τίθεται στο περιθώριο σε μια στιγμή που η κρίση μαστίζει την ελληνική κοινωνία.


Η αποκαλούμενη Α΄Φάση μετασχηματισμού δεν αποτελεί μέρος μιας ερευνητικής πολιτικής η οποία εκφράζεται σε ένα αποκρυσταλλωμένο Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΄Ερευνα. Φαίνεται να αποτελεί μια έκφραση μιας πολιτικοοικονομικής συγκυρίας που απαιτεί τη μείωση του δημόσιου τομέα και πλήττει ιδιαίτερα την κοινωνική έρευνα.

 


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού του ΕΚΚΕ

 


www.slidescenter.com