Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Περιγραφή
TEXT

Οι ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών είναι σύνθετα πληροφορικά συστήματα που συγκροτούνται μέσα από την ολοκλήρωση τεσσάρων κρίσιμων στοιχείων: του εξοπλισμού, του λογισμικού, των δεδομένων και των μεταδεδομένων και υποστηρίζουν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές λειτουργίες όπως είναι η καταγραφή, η τεκμηρίωση, η αρχειοθέτηση , η ταξινόμηση και η ανάλυση δεδομένων και κειμένων. Οι τύποι των ερευνητικών υποδομών μπορεί να είναι κατανεμημένου τύπου όπως είναι η περίπτωση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Αρχείων Kοινωνικών Δεδομένων ( CESSDA) ή κεντρικού τύπου ,ειδικά σχεδιασμένες για την υποδοχή εξειδικευμένου ερευνητικού αντικειμένου όπως είναι, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey) και που στοχεύουν στην παραγωγή και διάχυση ενοποιημένης γνώσης μέσω των δεδομένων και μεταδεδομένων καθώς και της συγκριτικής έρευνας –και η οποία γνώση συναρτάται με τα διαφορετικά γλωσσολογικά , πολιτισμικά και επιστημονικά πλαίσια των χωρών μελών της. Αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον επεξεργασίας συγκριτικής έρευνας, είναι προσβάσιμες στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας και το ευρύτερο κοινωνικό σώμα , υπηρετούνται δε από ερευνητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που αποκτούν την εξειδίκευσή τους παράλληλα και ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Το ΕΚΚΕ συμμετέχει σε δύο δίκτυα ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών των κοινωνικών επιστημών που ήδη αναφέρθηκαν δηλαδή το Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) και την European Social Survey (ESS).

www.slidescenter.com