Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Έκθεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) "Πεπραγμένα 2017"
  Πραγμτοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) για το έτος 2017

 • Ο δεύτερος κύκλος του Σεμιναρίου ΕΚΚΕ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ με θέμα : Κοινωνικές Επιστήμες και στρατιωτική δικτατορία.
  Η τελευταία συνεδρία του Σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνικές Επιστήμες και Στρατιωτική Δικτατορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου και ώρα 18.00, στον 8ο όροφο του ΕΚΚΕ. Στο θέμα «Έρευνα και Δικτατορία» συνομιλούν μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης ( ΒΙΕ/ΕΙΕ), Μωυσής Κουρουζίδης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Παναγιώτης Νούτσος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Χριστίνα Οικονομοπούλου (Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur), Ιωάννα Παπαθανασίου (ΚΚΕΑ/ΕΚΚΕ), Μιράντα Τερζοπούλου (Ακαδημία Αθηνών), Ευγένιος Χατζούδης (Δημόκριτος), Γιώργος Χρόνης (ΕΛΚΕΘΕ).

 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών
TEXT

Διευθυντής: -
Τηλ: 210- 7491654, Φαξ: 210-7489130
 

Αντικείμενο:

Τα κυριότερα πεδία δραστηριότητας της Διεύθυνσης είναι τα ακόλουθα:
 • Μεθοδολογική και τεχνολογική υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ΕΚΚΕ
 • Ανάπτυξη τράπεζας κοινωνικών δεδομένων και δεικτών
 • Έρευνα με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων
 • Ερευνητικές Υποδομές
Στρατηγικοί ¶ξονες:

Η ερευνητική στρατηγική του συγκεκριμένου φορέα διατυπώνεται με βάση ορισμένους στρατηγικούς άξονες για τους οποίους είναι απαραίτητα:
 • Η συστηματική έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή των σχετικών με αυτούς διαδικασιών.
 • Η ανάπτυξη υποδομών, εννοιολογικών πλαισίων, μεθόδων και τεχνικών που διασφαλίζουν τη συσσώρευση των παρατηρήσεων, αλλά και τη διάχυση τους προς τους φορείς ανάλυσης και χάραξης πολιτικής.
 • Η συστηματική συνεργασία των φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από την κοινωνική έρευνα ως παραγωγοί ή ως καταναλωτές δεδομένων(ΑΕΙ, διάφοροι βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ.)
 • Η ύπαρξη στρατηγικών κόμβων συντονισμού.
Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής που υιοθετεί σήμερα ο φορέας είναι οι εξής:
 • Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών.
 • Κοινωνία των πληροφοριών, τεχνολογία, νέες μορφές επικοινωνίας και διαμόρφωση κοινωνικής συνοχής.
Δομή:

Τμήμα Ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

Προϊσταμένη: Χριστίνα Φρέντζου
τηλ.: 210 7491654,
e-mail: cfredzu@ekke.gr
Ανθρώπινο Δυναμικό: Νικόλαος Ξυπολιτάκος
τηλ.: 210 7491688,
e-mail: kalnik@ekke.gr

www.slidescenter.com