Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
TEXT

Στο ΕΚΚΕ λειτουργεί το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών   


     … δραστηριοποιείται στις παρακάτω θεματικές περιοχές… 
 • Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές, χαρακτηριστικά προβλήματα και ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Δημογραφικές Εξελίξεις, Αγορά Εργασίας, Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, Οικογένεια και Απασχόληση, Έμφυλες σχέσεις και πολιτικές για το φύλο, Ταυτότητα και Μνήμη, Μετανάστες, Ξενοφοβία, Ρατσισμός.
 • Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί, Οργάνωση Συμφερόντων, Πολιτικά Κόμματα - Πολιτικό Προσωπικό, Κρατικές Πολιτικές – Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες πολιτικές, Κοινωνία της Πληροφορίας, ΜΜΕ και Πολιτική, Εκλογική Κοινωνιολογία και Εκλογική Γεωγραφία, Πολιτική Κουλτούρα, Εθνικισμός - Εθνική Ταυτότητα, Κοινωνικός Αποκλεισμός – Κοινωνική Συνοχή, Πολιτισμική Ταυτότητα και Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων
 • Κοινωνική Γεωγραφία του Αστικού Χώρου, Αγροτική Κοινωνία και Κοινωνικός Αποκλεισμός στον Αγροτικό Χώρο, Οικογενειακή Γεωργία, Αγροτική Αναδιάρθρωση και Απασχόληση, Περιβάλλον και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Τουρισμός και Κοινωνικές Επιπτώσεις.

Το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ

     … αναπτύσσει και στηρίζεται στις ακόλουθες υποδομές…

 • Ερευνητικές υποδομές, εθνικές και διεθνείς
 • Bάσεις δεδομένων
 • Χαρτογραφήσεις
 • Αρχεία
 • Εργαστήρια
 • Παρατηρητήρια
 • Βιβλιοθήκη
      … προωθεί τις παρακάτω δράσεις…
 • Έρευνες για την ελληνική κοινωνία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Σύνταξη εθνικών εκθέσεων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δικτύων
 • Αξιολογήσεις
 • Παροχή εμπειρογνωμοσύνης-συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς
 • Εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων σε θέματα κοινωνικής έρευνας
 • Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης
      … και διαχέει τη γνώση και την ερευνητική πληροφόρηση με
 • Εκδόσεις
 • Συνέδρια
 • Περιοδικό

www.slidescenter.com