Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
TEXT


Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού

Προϊστάμενος: Καρανίκας Ευάγγελος
τηλ: 210 7491681, Φαξ: 210 7491640
e-mail: el@ekke.gr
Ανθρώπινο Δυναμικό: Κατερίνα Βεζυργιάννη
τηλ: 210 7491682,
e-mail: kvez@ekke.gr
Κατερίνα Μπουρλέσα (εξωτ. Συνεργάτης),
τηλ: 210 7491680, 210 7491681
e-mail: kbou@ekke.gr


Αντικείμενο:

Οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του ΕΚΚΕ.
Σύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού των λειτουργιών του σε ετήσια βάση.
Διεκπεραίωση συμβατικών υποχρεώσεων προς αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες [ΔΟΥ, ΙΚΑ, Γεν. Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) κ.ά.]
Οικονομική και λογιστική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του ΕΚΚΕ.www.slidescenter.com