Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Διοικητική Οργάνωση
TEXT


Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ EKKE:
Νίκος Δεμερτζής
Τηλ. 210-7491678
Φαξ 210-7489130
e-mail: president@ekke.gr

Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
Διευθυντής: Νίκος Δεμερτζής
Τηλ. 210 7491636, Φαξ 210 7489130
e-mail: ike@ekke.gr

Διεύθυνση Διοικητικού
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Εύη Φαγαδάκη
Τηλ. 210 7491676, Φαξ 210 7489130
e-mail: efagad@ekke.gr

Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κωνσταντίνα Δήμου
Τηλ. 210 7491604, Φαξ 210 7489130
e-mail: kdimou@ekke.gr

Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Τηλ. 210 7491654, Φαξ. 210 7489130
e-mail: cfredzu@ekke.gr

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Προϊστάμενος Ειδικού Λογαριασμού: Καρανίκας Ευάγγελος
Τηλ. 210 7491681, Φαξ 210 7489130
e-mail: el@ekke.gr

Νομικός Σύμβουλος
Φίλιππος Βασιλόγιαννης
Τηλ. 210 7491679
e-mail: phlsph@ekke.gr

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΚΕ

 1. Νίκος Δεμερτζής
  Πρόεδρος του ΔΣ
 2. Ηλίας Κικίλιας
  Εκπρόσωπος των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Αναπληρωτής: Σαρρής Νίκος)
 3. Φρέντζου Χριστίνα
  Εκπρόσωπος Ειδικού Επιστημονικού − Τεχνικού και Διοικητικού Τακτικού Προσωπικού (Αναπληρωτής: Καρανίκας Ευάγγελος)
 4. Ευαγγελία Γούσια – Χειράκη
  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας


Γραμματεία προέδρου:
Ειρήνη Κοσμά
Τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130
e-mail: president@ekke.gr

Μαργαρίτα Παλληκάρη
Τηλ. 210-7491735, Φαξ 210-7489130
e-mail: mpallikari@ekke.gr

Γραμματεία Ινστιτούτου
Αθηνά Γυπαράκη
Τηλ. 210-7491636, Φαξ 210-7489130
e-mail: ike@ekke.gr

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕ 


www.slidescenter.com