Πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Αρχιτεκτονική του Nesstar


Το Nesstar αποτελεί ένα εργαλείο τεκμηρίωσης, αναζήτησης και διάχυσης ποσοτικών ερευνών. Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητά δεδομένα τεκμηριωμένα βάσει του διεθνούς προτύπου τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI), να διεξαγάγει on line στατιστική ανάλυση και, υπό προϋποθέσεις, να ανακτά τα ίδια τα δεδομένα. Συνοπτικά, το Nesstar παρέχει τις εξής δυνατότητες:
  1. Δημοσίευση δεδομένων και μεταδεδομένων
  2. Πρόσβαση στην τεκμηρίωση των δεδομένων και, υπό προϋποθέσεις, στα ίδια τα δεδομένα
  3. Δυνατότητα on line στατιστικής ανάλυσης
  4. Οπτικοποίηση δεδομένων με χάρτες, διαγράμματα και πίνακες

Η δομή του Nesstar αποτελείται από τις εξής 2 εφαρμογές:

  1. Nesstar Publisher : περιλαμβάνει εργαλεία τεκμηρίωσης ποσοτικών ερευνών βάσει του προτύπου DDI2. Επίσης, διαθέτει εργαλείο δημοσιοποίησης της έρευνας στον Nesstar Server.
  2. Nesstar Server: περιλαμβάνει έναν web εξυπηρετητή (web server), όπου δημοσιεύονται έρευνες και μπορούν να αναζητούνται βάσει κριτηρίων. Παρέχει τις υπηρεσίες ενός web server για τη δημοσιοποίηση web περιεχομένου και, επιπλέον, δύο εργαλεία: το Nesstar Web View και το User Management Tool. Με τη χρήση του εργαλείου Nesstar Webview και χρησιμοποιώντας ένα φυλλομετρητή (browser) εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην τεκμηρίωση που έχει δημοσιευθεί μέσω του Nesstar Publisher και, υπό προϋποθέσεις, στα ίδια τα δεδομένα. Με αυτά τα εργαλεία μπορούν να αναζητούνται δεδομένα και πίνακες (cubes) μέσω μεταδεδομένων, να πραγματοποιούνται on line απλές στατιστικές αναλύσεις και να μεταφορτώνεται τοπικά το σύνολο της τεκμηρίωσης ή και τα ίδια τα δεδομένα ανάλογα με τα δικαιώματα - χρήσης.
Τέλος, έχει δημιουργηθεί μία ad hoc εφαρμογή της CESSDA: πρόκειται για τον κατάλογο δεδομένων (Cessda Catalogue), που περιλαμβάνει την πύλη (portal), η οποία συνδέεται με τους τοπικούς Nesstar Server των μελών CESSDA, για την ταυτόχρονη αναζήτηση δεδομένων σε όλα τα Αρχεία της CESSDA με πολλαπλά κριτήρια (όπως πολυγλωσσικός θησαυρός ELSST κ.α.).

Για πρόσβαση στον κατάλογο της CESSDA πατήστε εδώ.