Πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Τα περιβάλλοντα της ΤΚΔ


Η ΤΚΔ αποτελείται από δύο περιβάλλοντα:
  1. το Αρχείο Ποσοτικών Ερευνών (του οποίου η τεχνική υποδομή βασίστηκε στο λογισμικό Nesstar) και
  2. τον Κόμβο Δευτερογενούς Επεξεργασίας.
Ο Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας βρίσκεται προς το παρόν σε φάση ανασχεδιασμού.