Πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Εθνική Δικτύωση


Στην πορεία αναπτύχθηκαν ποικίλες συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα κοινωνικών επιστημών σε όλη τη χώρα, είτε μέσω παροχής υπηρεσιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα ερευνητικών υποδομών είτε με την εκπόνηση ερευνητικών έργων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως το δίκτυο So.Da.Net. Στην παρούσα φάση η ερευνητική υποδομή ΤΚΔ του ΕΚΚΕ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεσμοθετημένου εθνικού δικτύου του «So.Da.Net - Ελληνική ερευνητική υποδομή των κοινωνικών επιστημών» στην οποία μετέχουν έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο:

1) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
2) Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας,
3) Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Τμήμα Κοινωνιολογίας,
4) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης- Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
5) Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Κοινωνιολογίας και
6) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το επιστημονικό όργανο διοίκησης του Δικτύου είναι η Ερευνητική Επιτροπή.