Πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Γενικά για το Αρχείο


Το Αρχείο Ποσοτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ είναι ένα μικρό αρχείο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ποσοτικές έρευνες βάσει των ακόλουθων θεματικών:
  1. Πολιτικά πρότυπα και πολιτική συμπεριφορά,
  2. Στάσεις και αντιλήψεις,
  3. Μετανάστευση,
  4. Περιβάλλον Εισόδημα και Συνθήκες Διαβίωσης,
  5. Πολιτισμός,
  6. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας,
  7. Κοινωνική συνοχή.
Η τεχνική υποδομή του Αρχείου βασίζεται στο λογισμικό Nesstar. Το λογισμικό Nesstar χρησιμοποιεί το πρότυπο τεκμηρίωσης DDI και χρησιμοποιείται από πολλά Αρχεία δεδομένων της CESSDA.