Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

       61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - Ε.Φ.Α.Π.

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 11/7/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/11/1997                 Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/4/2005                2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 17/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                                                                                  Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος των: 1. EUROPEAN FEDERATION AGAINST HUNTING, 2. EUROPEAN FEDERATION AGAINST ANIMAL

EXPERIMENTS, 3. EUROPEAN COALITION FOR FARM ANIMALS

Έδρα

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:  106 72 Οδός:  ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 37 [Τ.Θ 8118, 10010 ΑΘΗΝΑ]

Τηλ.: 210-3631162 Φαξ: 210-3637629

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΤΑΞΕΡΗ ΕΛΕΝΑ, ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τηλ.: 210-3631162

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Σύλλογος - Σωματείο από το 1986

Σκοποί

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΑΥΤΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ,ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ

ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑ(ΤΣΙΡΚΟ,ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑΣ)-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑ-

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ(ΓΟΥΝΕΣ)

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 250 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 2500 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 500

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Παραχωρημένο

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ,DESK TOP PUBLISH

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι 30 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΔΩ

ΚΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 30 άτομα.

Στον Φορέα άλλης δραστηριότητας προσφέρουν εθελοντική εργασία: 10 άτομα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΞΕΡΗ ΕΛΕΝΑ                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΕΡΜΠΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ                      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΕΡΜΠΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                     ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                             ΤΑΜΙΑΣ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ

Από το    Έως και το                                                Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ MOUNTAIN WILDRENESS ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΣΟΒΟ 98).

 

Θεματικός ’ξονας: ΖΩΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Αντικείμενο: ΚΟΤΕΣ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Από το  1996  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΒΟΣΚΗΣ. ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. ΕΚΔΟΣΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑΣ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΕΤΤΥ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΥΚΛΑ-ΚΟΤΑ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ BODY - SHOP ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2012. ΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUPERMARKETS ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΒΟΣΚΗΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ.

 

Αντικείμενο: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

Από το  1996  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΙΕΣΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 2 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ - UAN TO 1995 ΣΤΗ

 

Αντικείμενο: ΣΦΑΓΕΙΑ

Από το    Έως και το                                                Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΝΑΥΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΠΟΥ

 ΓΥΡΙΣΑΝ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Αντικείμενο: ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Από το  1996  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Περιφερειακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 17 ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

 

Αντικείμενο: ΑΝΤΙ-ΚΥΝΗΓΙ

Από το  1981  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 200 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 30 ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 10 ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Κ.Α.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΦΙΣΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Κ.Α.) ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

Αντικείμενο: ΑΡΚΟΥΔΑ

Από το  1981  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Περιφερειακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 40 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΖΟΥΝ ΑΡΚΟΥΔΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 5 ΑΡΚΟΥΔΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ

 

Αντικείμενο: ΓΟΥΝΕΣ

Από το  1996  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤ’ ΤΗΣ EAR ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

 ΓΟΥΝΑ ΤΟΥΣ. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ. ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΩΝ 40.000.000

ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΥΝΑ ΤΟΥΣ Κ’ΘΕ ΧΡΟΝΟ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ

ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ.

 

Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΑ ΖΩΑ

Από το  1989  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ(1989 ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Π.Ο. ΚΑΙ 1993)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10 ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΑ ΖΩΑ

Από το  1996  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ "ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ". ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ. ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ "ΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΖΩΑ".

 

Αντικείμενο: ΤΣΙΡΚΟ

Από το  1986  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ EAR - EUROPE FOR ANIMAL RIGHTS - ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΤΟ

ΤΣΙΡΚΟ. ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ "ΝΑΙ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΖΩΑ" ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ "MEDRANO" ΚΑΙ "EMBELLRIVA". ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ

 ΤΩΝ ΤΣΙΡΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΟΥ

Αντικείμενο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Από το  1986  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΛΛΟΓΗ 50.000 ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Η. ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΒΕΙΟΥ "ΑΤΤΙΛΑΣ"

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

Αντικείμενο: ΟΛΥΜΠΟΣ

Από το  1987  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 200 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ (Π.Χ. ΜΩΡΙΣ ΜΠΕΖΑΡ,ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΝΟΜΠΕΛ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΝ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ (1000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΟΜΑ)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ(ΤΡΙΚΑΛΑ, 5-7.4.1996)

 

 

 

Πληροφόρηση

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ)/ΔΙΚΤΥΟ ΓΝΩΣΤΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ,ΑΡΘΡΑ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ) ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ

 

 

 

Σχέσεις με MME

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ Μ.Μ.Ε.

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Ο. ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Επωνυμία: ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Αντικείμενο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 15 ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           5/1981-                                                                 Εμείς                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: MOUNTAIN WILDERNESS(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

Αντικείμενο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΜΕΤΣΟΒΟ  (98)

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                          10/1988-                                                                Εμείς                       Πολύ

Επωνυμία: ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Αντικείμενο: ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1983-                                                                 Εμείς                       Πολύ

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1988-                                                                 Εμείς                       Πολύ

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1985-                                                                 Εμείς                       Πολύ

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΟΥ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1984-                                                                 Εμείς                       Πολύ

Επωνυμία: ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΣΙΖΗΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1996-                                                                                               Πολύ

Επωνυμία: ΑΡΓΟΣ

Αντικείμενο: ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΣΙΡΚΟ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1998-                                                                                               Πολύ

 

 

 

Επωνυμία: ΣΤΕΓΗ ΖΩΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντικείμενο: ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΣΙΡΚΟ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1998-                                                                                               Πολύ

Επωνυμία: "GREEK ANIMAL WELFARE FUND GAWF"

Αντικείμενο: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1996-                                                                                               Πολύ

Επωνυμία: "ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΠΑΝ"

Αντικείμενο: ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΣΙΡΚΟ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1996-                                                                                               Πολύ

 

 

 

Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αντικείμενο: ΟΡΝΙΘΕΣ, ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΣΦΑΓΕΙΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1998-12/2000                                                                                                                                   Πολύ

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

Τίτλος: "ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ"

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Περιοδικό                                 9/1987-                                                    4 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ             Με άλλη Π.Ο

Τίτλος: "ΑΝΤΙ-ΚΥΝΗΓΙ","ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ","ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ Β'","ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ

 ΖΩΩΝ"

Σχόλια: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΤΣΙΠΗΡΑ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                      1/1986-                                                           1 ΦΟΡΑ

Τίτλος: "ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ",RENE DUMOND:"ΟΡΓΗ"(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΤΣΙΠΗΡΑ)

Σχόλια: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΤΣΙΠΗΡΑ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                      1/1986-                                                           1 ΦΟΡΑ

Τίτλος: ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σχόλια: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Η ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Π.Ο.

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  5/1981-


Τίτλος: ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σχόλια: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Η ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Π.Ο.

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ημ/γιο, Αφίσα, Χάρτης               5/1981-

Τίτλος: "Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ"

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                      1/1994-                                                           1 ΦΟΡΑ                       Αυτόνομα