Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

       24                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/4/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/2/1998                  Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001           Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 05/04/2005             1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 21/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

webpage: http://greenmv.blogspot.com                 e-mail: greenmv@techlink.gr                           Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος του: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Έδρα

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ.:  173 42 Οδός:  ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 3

Τηλ.: 210-9930081 Φαξ: 210-9930081

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Τηλ.: 210-9930081, 6945728822

Γλώσσες: Αγγλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1991

Αρχικά η Οργάνωση ήταν ’τυπη Συνεργασία από το 1985

Σκοποί

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 20 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 20 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 7

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Παραχωρημένο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 9.30-13.00

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 100 ΑΤΟΜΑ/ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Υποδομή Εκδηλώσεων: VIDEO, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 10 άτομα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ                                          ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΧΑΡΗΣ                                         ΤΑΜΙΑΣ

 

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Από το  1998  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Από το    Έως και το                                                Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

 

 Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Από το  1998  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ.

 

Αντικείμενο: Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από το  1998  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΩΝ,

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ).

 

Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1997                                    Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΡΔΗΝ" ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ

 

 

Θεματικός ’ξονας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΑΝΕΡΓΙΑ

Από το  1998  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ

ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

 

Αντικείμενο: ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Από το  1992  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ) ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΛΣΙΝΚΙ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΡΑΓΑ) ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. (ΠΟΡΤΟ ΑΛΛΕΓΚΡΕ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TASK FORCE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" . ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.

LOBBY ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

 

 

Θεματικός ’ξονας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

Από το  1991  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ/ΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΠΟΝΤΙΟΙ, ΑΡΜΕΝΙΟΙ, ΚΟΥΡΔΟΙ, ΚΥΠΡΙΟΙ)

 

Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

Από το  1991  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΒΟΣΝΙΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΤΟΥΣ

 

Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

Από το  1991  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΚΟΥΡΔΟΥΣ

 

Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Από το  1998  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΚΟ ΛΑΟ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΚΟΥΡΔΟΥ ΗΓΕΤΗ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ ΟΤΣΑΛΑΝ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ

ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΥ (ΙΜΙΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ, ΕΛΣΙΝΚΙ, S300).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ  ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΜΕ ΕΠΕΙΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ.

 

Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Από το    Έως και το                                                Εμβέλεια

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΙΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ

ΦΥΛΑΚΕΣ.

 

 

Θεματικός ’ξονας: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Από το  1987  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Αντικείμενο: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ’ΘΕ ΠΕΜΠΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΟΛΗ ΜΕΡΑ), ΣΑΒΒΑΤΟ (ΠΡΩΪ).  Η ΑΓΟΡΑ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

 

Αντικείμενο: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Από το  1998  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.  ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ YOUTH START ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΙΟ - ΑΜΒΡΟΣΙΑ" ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 20-25 ΕΤΩΝ ΜΕ

ΧΑΜΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 ΕΤΗ 1998-2000.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

 

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Από το  1988  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Περιφερειακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΤΗΜΑ ΤΡΑΧΩΝΩΝ, ΛΟΦΟΣ

ΠΑΝΙ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΥ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΙΑ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ( ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ,

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΕΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟ

ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΠΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ

 

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 24

Από το  1998  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 94,

 95 ΚΑΙ 100 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.

 

 

 

 

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

                                                                                    Εμβέλεια

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ / ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Θεματικός ’ξονας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

                                                                                    Εμβέλεια

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ- ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Θεματικός ’ξονας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1998                                    Εμβέλεια  Τοπική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Αντικείμενο: ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1998                                    Εμβέλεια  Νομαρχιακή

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

 

Πληροφόρηση

Πηγή: ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αντικείμενο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1991-                                         2 ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ                                      Κοινή                      Λίγο

Πηγή: ΑΤΟΜΟ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Αντικείμενο: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

12/1992-                                          4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                                         Κοινή                     Μέτρια

Πηγή: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

6/1993-                                             ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ                                           Κοινή                    Αρκετά

Πηγή: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Αντικείμενο: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

4/1994-                                             ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ                                            Εμείς                     Μέτρια

Πηγή: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΕΡΓΩΝ

Αντικείμενο: ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

4/1994-                                             ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ                                           Εμείς                     Μέτρια

Πηγή: A.S.E.E.D. (ACTION FOR SOLIDARITY, EQUALITY AND DEVELOPMENT)

Αντικείμενο: ΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

4/1993-                                             ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ                                           Εμείς                     Αρκετά

Πηγή: THIRD WORLD NETWORK

Αντικείμενο: ΘΕΜΑΤΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

4/1994-                                             ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ                                           Εμείς                      Πολύ

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 

Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: "ΕΛΛΟΠΙΑ"

Θεματολογία: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΑ ΙΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική            4/1995-                        2 ΦΟΡΕΣ                            Εμείς                      Αρκετά

 

 

 

Τίτλος: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Θεματολογία: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική           10/1994-                        2 ΦΟΡΕΣ                            Εμείς                        Πολύ

Τίτλος: ΑΡΔΗΝ

Θεματολογία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-                 4 ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Τίτλος: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΗΜΑ

Θεματολογία: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/2000-                      1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Σχέσεις με MME

Τίτλος: ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεματολογία: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ.

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

                                                    -

Τίτλος: ΞΕΝΙΟΣ

Θεματολογία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

                                                    -

Τίτλος: SKY

Θεματολογία: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ.

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

                                                    -

Τίτλος: ΕΡΑ

Θεματολογία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

                                                    -

Τίτλος: ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεματολογία: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

                                                    -

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

Επωνυμία: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Αντικείμενο: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           4/1993-                                                                 Κοινή                      Αρκετά

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αντικείμενο: ΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PETROLA

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1994-                                                                 Κοινή                      Αρκετά

Επωνυμία: ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΑΣ

Αντικείμενο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-

Επωνυμία: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο: ΑΡΘΡΟ 24, ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/2000-

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ.

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-

Επωνυμία: ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤ’ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ.

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Αντικείμενο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-

Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Αντικείμενο: TASK FORCE ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-

 

 

Επωνυμία: PEOPLE'S GLOBAL ACTION

Αντικείμενο: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-

Επωνυμία: ANTI-MAASTRICHT ALLIANCE

Αντικείμενο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ.

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               1/1998-

 

 

Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΑΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

6/1994-12/1994                                                                                                    Εμείς                       Αρκετά

 

Έντυπα της Οργάνωσης

 

Επωνυμία: ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΥΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

6/1995-6/1996                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά

Τίτλος: "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ"

Σχόλια: ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΕΚΔΟΣΗ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Περιοδικό                                 1/1995-                                                          2 ΦΟΡΕΣ                      Αυτόνομα

 

Μελλοντικός Προγραμματισμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ"              

Τίτλος: ΑΦΙΣΑ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ημ/γιο, Αφίσα, Χάρτης                    -                                                         5 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ                Αυτόνομα

Τίτλος: ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΗ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σχόλια: ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  1/1994-                                                          2 ΦΟΡΕΣ                      Αυτόνομα