Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

Πρόεδρος: Πολυζωγόπουλος Χρήστος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Θεοχάρη Χριστίνα

Έδρα: Αθήνα   T.K 10432

Οδός: Πατησίων 69 και Αινιάνος

Τηλ.:  8834611- 8837319-8202112  Φαξ:  8202186-7

Webpage: http://www.gsee.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Επεξεργασία Πολιτικών Περιβάλλοντος

- Ενημέρωση εργαζομένων για ζητήματα Περιβάλλοντος

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)

Κεντρική Υπηρεσία

Διευθυντής: Τζημούλης Βασίλειος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Τμήμα Μελετών και Τεκμηρίωσης

Υπεύθυνος: Αθανασιάς Σωτήριος

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54631

Οδός: Βενιζέλου 64

Τηλ.:  031 278817-8  Φαξ:  031 236308

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και προτάσεις για όλα τα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον (προστασία και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων, αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβεβαρυμένων χώρων -λατομεία κ.λ.π.- χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, προστασία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, προστασία και διαχείριση οικοσυστημάτων γενικά, προστασία αγροτικών οικοσυστημάτων, προστασία του περιβάλλοντος από τη γεωργική δραστηριότητα, κ.λ.π.).

Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ)

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Γεώργιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 20/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 10680

Οδός: Γριβαίων 6

Τηλ.:  3635701  Φαξ:  3610690

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο, που αριθμεί περισσότερα από 10.000 μέλη, τα οποία στο σύνολό τους στελεχώνουν όλες τις βαθμίδες στην εκπαίδευση, υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον ιδιωτικό τομέα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Φ. έχει συσταθεί και λειτουργεί "Τμήμα Περιβάλλοντος", το οποίο περιλαμβάνει τις εξής πέντε Επιτροπές:

α) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

β) Διαχείρισης Περιβάλλοντος

γ) Ενέργειας

δ) Κλιματικών Αλλαγών

ε) Δομημένου Περιβάλλοντος.

Υπεύθυνη του τμήματος είναι η κα Βανικιώτη Σταυρούλα

Παράρτημα Αγρινίου

Πρόεδρος: Ρίζος Ιωάννης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Αγρίνιο   T.K 30100

Οδός: Κολοκοτρώνη 16

Τηλ.:  0641 23672  Φαξ:  0641 47998

Παράρτημα Αν. Στερεάς

Πρόεδρος: Κυρίτσης Γ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Λαμία   T.K 35100

Οδός: Μακροπούλου 87

Τηλ.:  0231 28745  Φαξ:  0231 28745

Παράρτημα Αρκαδίας

Πρόεδρος: Σελίμης Γεώργιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Τρίπολη   T.K 22100

Οδός: Καλαβρύτων 69

Παράρτημα Άρτας

Πρόεδρος: Βανάς Κωνσταντίνος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Άρτα   T.K 47100

Οδός: Αράχθου 17, 2ος όροφος

Τηλ.:  0681 23835  Φαξ:  0681 23835

Παράρτημα Αχαΐας

Πρόεδρος: Μπροδήμας Γ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Πάτρα   T.K 26161

Οδός: Ηρ. Πολυτεχνείου 60

Παράρτημα Δωδεκανήσου

Πρόεδρος: Φιρογλάνης Μ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Ρόδος   T.K 85100

Οδός: Πανορμίτου 84Α'

Παράρτημα Εύβοιας

Πρόεδρος: Σάββας Οβαδίας

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Χαλκίδα   T.K 34100

Οδός: Π. Σταύρου 16

Παράρτημα Ηλείας

Πρόεδρος: Ταυλόπουλος Α.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001 

Έδρα: Πύργος   T.K 27100

Οδός: Γιαννιτσών και Ανων/μων

Παράρτημα Ηρακλείου

Πρόεδρος: Σπετσίδης Εμμ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71305

Οδός: Ακαδημίας 55

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Κυριάκος Δ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54622

Οδός: Προξ. Κορομηλά 57

Τηλ.:  031 233703  Φαξ:  031 233703

Παράρτημα Ιωαννίνων

Πρόεδρος: Τσαούσης Δημ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Ιωάννινα   T.K 45500

Οδός: Σεφέρη 8

Τηλ.:  0651 28659  Φαξ:  0651 28659

Παράρτημα Καρδίτσας

Πρόεδρος: Τσινόπουλος Β.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Καρδίτσα   T.K 43100

Οδός: Τιτάνων-Κουμουνδούρου

Τηλ.:  0441 25222  Φαξ:  0441 71993

Παράρτημα Κέρκυρας

Πρόεδρος: Μουρούζης Π.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Κέρκυρα   T.K 49100

Οδός: Ν. Λευτεριώτη 18

Τηλ.:  0661 45392  Φαξ:  0661 47655

Παράρτημα Κεφαλληνίας

Πρόεδρος: Κουρουκλής Γερ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Αργοστόλι   T.K 28100

Οδός: Δελαπόρτα 2

Παράρτημα Κοζάνης

Πρόεδρος: Φυλακτός

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Κοζάνη   T.K 50100

Οδός: Θεσσαλονίκης 9

Παράρτημα Λακωνίας

Πρόεδρος: Κεκές Αντώνης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Σπάρτη   T.K 23100

Οδός: Λεωνίδου 117

Παράρτημα Λάρισας

Πρόεδρος: Ιωαννίδης Δημ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Λάρισα   T.K 41221

Οδός: Όγλ 11

Παράρτημα Λέσβου

Πρόεδρος: Ζουρελλής Δημ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Μυτιλήνη   T.K 81100

Οδός: Ιακώβου 13

Παράρτημα Μαγνησίας

Πρόεδρος: Παπαθεοδώρου Απ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Βόλος   T.K 38221

Οδός: Επισκοπής 21

Παράρτημα Μεσσηνίας

Πρόεδρος: Καραμπής Νικ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Καλαμάτα   T.K 24100

Οδός: Βύρωνος 145

Παράρτημα Ξάνθης

Πρόεδρος: Αργυρόπουλος Γ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Ξάνθη   T.K 67100

Οδός: Σαρδέων'

Παράρτημα Σερρών

Πρόεδρος: Κόκκινος Γ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Σέρρες   T.K 62122

Οδός: Κωνσταντινουπόλεως 40

Τηλ.:  0321 20599  Φαξ:  0321 62979

Παράρτημα Τρικάλων

Πρόεδρος: Ρουμελιώτης Λ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Τρίκαλα   T.K 42100

Οδός: Λαρίσης 76

Τηλ.:  0431 35124  Φαξ:  0431 46320

Παράρτημα Χανίων

Γραμματέας: Φωτόπουλος Γ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Έδρα: Χανιά   T.K 73136

Οδός: Εφ. Πολεμιστών 73


 

Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

 

Ημερ. Ενημέρωσης: 9 / 1/ 2008

Μητροπόλεως 1

105 57 Αθήνα

Τηλ: 210-3709555-6

Fax: 210-3709559

 

E Mail: epitropes@parliament.gr

 

Νέα Δημοκρατία

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

kyriakos@kmitsotakis.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

g.anagnostopoulos@parliament.gr 

info@g-anagnostopoulos.gr

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

mvarvitsiotis@parliament.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ

nikoskanteres@hotmail.com

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

agian@med.uoa.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

kasapidi@parliament.gr  giorgos@kasapidis.gr

ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΚΕΛΕΤΣΗΣ

s.keletsis@parliament.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

g-kont@otenet.gr  kontogiannis@parliament.gr

ΑΘΗΝΑ Α. ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ

a.korka@parliament.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ

i.manolis@parliament.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΕΛΑΣ

melas@parliament.gr  melas_parliament@yahoo.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΟΡΦΑΝΟΣ

info@orfanos.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ) Π. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

stathakis@parliament.gr

ΠΕΤΡΟΣ Π. ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ptatoulis@parliament.gr

ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΣΥΜ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ

danis@waternet.gr  tzamtzis@parliament.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΙΑΡΑΣ

politikografeio@kostastsiaras.gr

 

ΠΑΣΟΚ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ

-

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ

eargiris@in.gr  e.argiris@parliament.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΒΕΡΕΛΗΣ

vereliscd@otenet.gr

ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΘ. ΖΗΣΗ

zisi@parliament.gr  rodzissi@otenet.gr

ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ilia@katrinis.gr

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ

spyroskouvelis@parliament.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

lintzdim@otenet.gr

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

loverdos@hol.gr  loverdos@parliament.gr

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

info@voikonomou.gr  b.oikonomou@parliament.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

kspiliopoulos@parliament.gr  kospil1@otenet.gr

 

ΚΚΕ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ

-

ΕΛΠΙΔΑ Α. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

-

 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

mp@syn.gr

 

ΛΑ.Ο.Σ

 

 

ΒΑΪΤΣΗΣ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

apostolatosvaitsis@yahoo.com

 

 

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ)

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Γραμματέας: Ακριτίδης Θεόδωρος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54631

Οδός: Αριστοτέλους 32 και Ολύμπου

Τηλ.:  031 270328  Φαξ:  031 264281

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)

Τηλ. Κέντρο: 821 9662

Διευθυντής: Φελώνης Γρηγόρης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Τμήμα: Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Θεοχάρη Χριστίνα

Έδρα: Αθήνα   T.K 10433

Οδός: 3ης Σεπτεμβρίου 48β

Τηλ.:  8837319 - 8836917  Φαξ:  8839271

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Επιστημονική στήριξη προς το ΕΚΑ για ζητήματα Περιβάλλοντος

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εργαζομένων

- Περιβαλλοντικές Εκδόσεις, Ημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.

- Ενασχόληση με ζητήματα όπως απασχόληση και περιβάλλον, σχέση εργασιακού και ευρλυτερου περιβάλλοντος κ.α.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/2/2001

Γραφείο Νεότητος

Πατήρ Καλλιγέρης Αντώνιος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10556

Οδός: Αγ. Φιλοθέης 21

Τηλ.:  335 2321-335 2351  Φαξ:  324 9365

E-mail: yo@ecclesia.gr  Webpage: http://www.ecclesia.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Λειτουργεί Τομέας Οικολογικής Ευαισθησίας

 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ)

Ημερ. Ενημέρωσης: 21/12/ 2007

 

 

Έδρα: Ν. Ιωνία ΤΚ 142 31

Οδός: Λεωφόρος Ηρακλείου 145

Τηλέφωνα: 210 2592111, 210 2592286

Email: mailbox@kke.gr

webpage: www.kke.gr

 

 

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ)

Ημερ. Ενημέρωσης: 21/ 12/ 2007

 

 

Έδρα: Αθήνα, Παγκράτι, ΤΚ 116 35

Οδός: Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερατοσθένους 1

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 7522700

Fax: 210 7522704

Email: pr@laos.gr, laos@otenet.gr

webpage: www.laos.gr

 

Νέα Δημοκρατία

Ημερ. Ενημέρωσης: 21/ 12/ 2007

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 7418100

webpage: www.nd.gr

 

Γραμματεία Αγροτικού

 

Έδρα: Αθήνα ΤΚ 104 37

Οδός: Αγίου Κωνσταντίνου 38

Τηλέφωνο: 210 5285493-4

Fax: 210 5285415

Εmail: gragrot@nd.gr

 

 

Τομέας Αγροτικής Πολιτικής – Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής και Κτηνοτροφίας

Υπεύθυνος: Χρήστος Οικονόμου 

 

Τομέας Δασών – Περιβάλλοντος Πολιτικής Γης – Περιαστικής Γεωργίας

Υπεύθυνος: Δημήτριος Σπαθης

 

Τομέας Αγροτικών Συνεταιρισμών & Συλλογικών Δραστηριοτήτων

Υπεύθυνος: Ιωάννης Λιβανός

 

Τομέας Κτηνιατρικής – Αλιείας - Τροφίμων

Υπεύθυνος: Αντώνης Φωτόπουλος

 

Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ)

Πρόεδρος: Μπέσης Κωνσταντίνος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10436

Οδός: Πειραιώς 68Α'

Τηλ.:  363 4850  Φαξ:  363 3750

E-mail: peddygr@hotmail.com

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ανάλυση-εκτίμηση πολιτικών περιβάλλοντος σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία και ανάπτυξη δασών και δασικών εκτάσεων, μέτρα για την αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων.

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (βλέπε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στις Περιβαλλοντικές - Οικολογικές Οργανώσεις)

Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Πρόεδρος: Νταλιάνης Ανδρέας

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 6/2/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10677

Οδός: Γλάδστωνος 10

Τηλ.:  330 0567  Φαξ:  330 2069

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ως επαγγελματικό σωματείο, συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς της χώρας αλλά και του εξωτερικού για αναβάθμιση του ρόλου των μελών της στα θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των νέων επιστημονικών δεδομένων.

Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων

Πρόεδρος: Μπουζινέκης Θανάσης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 9/2/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 10436

Οδός: Πειραιώς 68Α'

Τηλ.:  5233775  Φαξ:  5233775

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το γραφείο είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη 8-10 μ.μ

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)

Ημερ. Ενημέρωσης: 21/12/ 2007

 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3665000

Fax: 210 3606958

Email: pasok@pasok.gr, gramtom1@pasok.gr

webpage: www.pasok.gr

 

 

Τομέας Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής

 

Έδρα: Αθήνα ΤΚ 10680

Οδός: Χαριλάου Τρικούπη 50

 

Υπεύθυνος Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος στο Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο: Ανδρέας Λοβέρδος

 

Εισηγητής ΚΤΕ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. : Γιάννης Μανιάτης

 

Ευρωβουλευτής: Βαγγελιώ Τζαμπάζη

 

Επικεφαλής Επιτροπής Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής: Δημήτρης Λάλας

 

Επικεφαλής Επιτροπής Χωροταξίας – Πολεοδομίας: Δημήτρης Οικονόμου

 

Επικεφαλής Επιτροπής Δημοσίων Έργων: Ντίνος Βρετός

 

 

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Έδρα: Αθήνα ΤΚ 106 80

Οδός: Χαριλάου Τρικούπη 50

 

Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο: Βαγγέλης Αργύρης

 

Εισηγητής ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Βαγγέλης Αργύρης

 

Ευρωβουλευτής: Κατερίνα Μπατζελή

 

Επικεφαλής Επιτροπής Φυτικής Παραγωγής: Γιάννης Δριβελέγκας

 

Επικεφαλής Επιτροπής Ζωικής Παραγωγής: Φώτης Χατζημιχάλης

 

Επικεφαλής Επιτροπής Αλιείας: -

 

Επικεφαλής Επιτροπής Πολιτικών Αγοράς και Αγροτικού Εισοδήματος: Τάσος Σιδηρόπουλος

 

Επικεφαλής Επιτροπής Διαβούλευσης: Λευτέρης Κατσικαρέλης

 

Επικεφαλής Επιτροπής Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης – Natura 2000: Γιάννης Μυλόπουλος

 

Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων

Πρόεδρος: Βανικιώτη Σταυρούλα

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 5/9/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 10035

Τ.Θ. 31725

Τηλ.:  8677012 - 8645125  Φαξ:  8662024

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας είναι: Βανικιώτη Σταυρούλα Τηλ.: 8677012, 8645125 Φαξ: 8662024 και Δασενάκης Μανώλης Τηλ.: 7274269  Φαξ: 7232094.

 

  - Έκδοση ανά τρίμηνο του Ενημερωτικού Δελτίου του Συλλόγου με τίτλο "Μεσοπέλαγα" στο οποίο δημοσιεύονται θέματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.

- Επεξεργασία και προβολή προγραμμάτων γαι επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και παραγωγή ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σχολεία, οργανώσεις, φορείς, ΟΤΑ, κ.λπ.

- Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων κινητικότητας για το θαλάσσιο περιβάλλον στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απευθυνόμενα σε καθηγητές Μ.Ε. Θετικής κατεύθυνσης.

- Συμμετοχή σε πρόγραμμα που έχει ανατεθεί στο Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: "Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Θαλάσσιες Επιστήμες και Αγορά Εργασίας".

Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Πρόεδρος: Δημητρούλη Αγγελική

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/2/2001

Υπεύθυνη: Σβόλη Αγορή

Έδρα: Αθήνα   T.K 10677

Οδός: Γλάδστωνος 10 (Τ.Θ 4074 Αθήνα 10210)

Τηλ.:  330 2069-261 1780  Φαξ:  330 2069-330 0567

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ο Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας είναι Επιστημονικός Σύλλογος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας με τους παρακάτω σκοπούς:

- Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής στάθμης των μελών, το ανέβασμα στα ψηλότερα δυνατά διεθνή πρότυπα της εκπαίδευσης και της εργασίας του Επόπτη Δημόσιας Υγείας (ΕΔΥ)

- Η μελέτη, διευρεύνηση και συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος

- Η επαγγελματική κατοχύρωση και αποκατάσταση. Η επισήμανση προβλημάτων του κλάδου και η επίλυσή τους με κάθε νόμιμο τρόπο

- Η συνεργασία του με Υπουργεία, Οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση και με οποιοδήποτε άλλο φορέα (επιστημονικό-επαγγελματικό) για την προώθηση κοινών στόχων

- Η συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που επιδιώκουν την προαγωγή της επιστήμης της Δημόσιας Υγείας, την ισχυροποίηση του κύρους του ΕΔΥ και την ευρύτερη σωστή ενημέρωση του κοινού για το ρόλο του

- Η δημιουργία εντευκτήριου.

Είναι μέλος του IFEH (INTERNATIONAL FEDERATION ENVIRONMENTAL HEALTH).

 

Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας

Ημερ. Ενημέρωσης: 21/ 12/ 2007

 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3378400

Email: oikologia@syn.gr

webpage: www.syn.gr

 

 

Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

 

Έδρα: Αθήνα  ΤΚ 105 53

Οδός: Πλατεία Ελευθερίας 1

Τηλέφωνο: 210 3378442-3

Email: oikologia@syn.gr

 

Υπεύθυνη: Ασημίνα Ξηροτύρη

 

Συντονιστής: Μπάμπης Μπιλίνης

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)

Πρόεδρος: Αθανασακόπουλος Αθανάσιος

Διευθυντής: Οικονομόπουλος Ιωάννης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Ομάδα Εργασίας Επί Θεμάτων Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δασών, Υγιεινής και Ασφάλειας

Υπεύθυνη: Φιλιππή Παρασκευή

Έδρα: Αθήνα   T.K 10671

Οδός: Ζαλοκώστα 4

Τηλ.:  3638318 - 3617480  Φαξ:  3634019

E-mail: sme@otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από:

 

- Θ. Χατζής - Μέλος του Δ.Σ. του ΣΜΕ - ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε. τηλ. 3693320, 0265-72870

- Γ. Βαρβούτης - ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε. τηλ. 2581281

- Κ. Αδάμ, Γ. Γκαϊτατζής - T.V.X. HELLAS Α.Ε. τηλ. 3613260 - 0376-29103

- Αιμ. Γεωργίου - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ  Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.  τηλ. 7244613 - 0371-54066

- Γ. Παπανδρουλιδάκης, Η. Γρίσπος, Δ. Τζαβάρας - ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. τηλ. 2591111

- Β. Κουρή - ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. τηλ. 3236011

- Δ. Κωνσταντινίδης - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. τηλ. 0532-23299

- Χρ. Μακρή - ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. τηλ. 8066445

- Ν. Σιούτα, Β. Γαζηδέλη - ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε. τηλ. 2898111

- Σ. Πέππας, Π. Μαραμπούτης, Γ. Ξαθούλης - Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ τηλ. 3690111

- Χ. Τζιμόπουλος - ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. τηλ. 3693320, 0265-72870

- Γ. Γεωργιάδης - ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. τηλ. 031-224133

- Σ. Χατζηνικολάου - MICROFINE - HELLAS A.M.E. τηλ. 031-539073

- Σ. Εξαδάκτυλος - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Μ.Β.Ν.Ε.Α.Ε. τηλ. 9580770

Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών (Αθηνών)

Πρόεδρος:Σκηνίτη Μιράντα

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 20/7/2000

Ομάδα Περιβάλλοντος Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών

Υπεύθυνος: Αγγέλου Αργύρης

Έδρα: Αθήνα   T.K 10557

Οδός: Απόλλωνος 9Α

Τηλ.:  3229705 - 3220090  Φαξ:  3239200

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Η συμβολή των Διπλωματούχων Ξεναγών στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την συστηματικά συντελούμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

- Αντιμετώπιση προβλημάτων καταστροφής του περιβάλλοντος που έχουν σχέση με την "τουριστική ανάπτυξη" ή που παρατηρούνται στους αρχαιολογικούς χώρους και στις περιοχές που τους περιβάλλουν καθώς επίσης και στις τουριστικές διαδρομές που οδηγούν σε αυτούς.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Πρόεδρος: Λιάσκας Κώστας

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 25/7/2000

Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης - Γραφείο Τεκμηρίωσης, Βιβλιοθήκη, Γραφείο Τυποποίησης

Υπεύθυνη: Τοράκη Κατερίνα

Έδρα: Αθήνα   T.K 10562

Οδός: Λέκκα 23-25

Τηλ.:  3291714 - 3245180 - 3291700 (βιβλιοθήκη)  Φαξ:  3237525

E-mail: tee_lib@tee.gr - toraki@tee.gr     Webpage: http://www.tee.gr/ library.tee.gr/libgen.htm

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Η Μονάδα περιλαμβάνει τη Βιβλιοθήκη, το γραφείο Τεκμηρίωσης και το γραφείο Τυποποίησης και αποτελεί εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφόρησης σε τεχνικά και συναφή θέματα.

- Στη Βιβλιοθήκη περιέχονται πάνω από 55.000 βιβλία, 750 τρέχοντες τίτλοι περιοδικών (συνολικά 1350), πλήθος φυλλαδίων, ειδικών εκδόσεων ελληνικών και ξένων οργανισμών, δίσκοι CD-ROM, ελληνική τεχνική νομοθεσία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.ά.

- Το Γραφείο Τεκμηρίωσης συγκεντρώνει και τεκμηριώνει όλο το επιστημονικό έργο ΤΕΕ (μελέτες, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, περιοδικά κλπ) και συντάσσει ελληνική τεχνική ορολογία.

- Το Γραφείο Τυποποίησης περιέχει συλλογές ελληνικών και ξένων προτύπων (ΕΛΟΤ, ISO, EN, BS, DIN, ASTM, TOTEE, Ευρωκώδικες) και έχει τη γραμματειακή υποστήριξη σε 5 Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης (ΤΕΕ-ΕΛΟΤ).

Η αναζήτηση στο υλικό της Μονάδας γίνεται με πρόσβαση σε αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθήκης, μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης και εμφάνισης του υλικού που υπάρχει τόσο στη Μονάδα όσο και στις άλλες βιβλιοθήκες του ΤΕΕ (στα περιφερειακά τμήματα Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας κλπ.). Γίνεται επίσης πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων και στο Internet και συμμετέχει στο δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών του ΕΚΤ.

Μεγάλο μέρος των πηγών πληροφόρησης αναφέρονται σε θέματα περιβάλλοντος. Στη συλλογή περιέχονται ανάμεσα στα άλλα εκδόσεις των UNEP, EPA και άλλων οργανισμών ενώ το 1999 στο πλαίσιο της HELECO' 99 εκδόθηκε σε βιβλίο έκτασης 1000 σελίδων η Βιβλιογραφία Οικολογία - Περιβάλλον σε συνεργασία με την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Μόνιμη Επιτροπή Οικολογίας και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Σαββίδης Κων/νος

Έδρα: Αθήνα   T.K 10562

Οδός: Καραγεώργη Σερβίας 4

Τηλ.:  3240262-8837319-3254591 έως 3  Φαξ:  3240262

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Επεξεργασία πολιτικών Περιβάλλοντος

- Επιστημονική στήριξη του ΤΕΕ σε ζητήματα Περιβάλλοντος

- Προαγωγή της προστασίας του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα

- Μηχανικοί και Περιβάλλον.