Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ημερ. Συμπλήρωσης: 6/6/ 2008

 

Πειραιώς 211,Ταύρος ΤΚ 177 78

Γραμμή Επικοινωνίας Πολιτών: 213 1306400, 213 1306401

Webpage: www.ekdd.gr/index.html

 

 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Webpage: www.ekdd.gr/INEP/inep.htm

 

Τομέας Περιβάλλοντος

Αντικείμενο:

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (Ευρωπαϊκή και Εθνική Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Διαχείριση Υδάτινων και Δασικών Πόρων, Αγροτική Ανάπτυξη και Εκμεταλλεύσεις, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), η ενημέρωση σε θέματα Χωρικών Πολιτικών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή και την εθνική πολιτική, όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία και τη σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας (Ευρωπαϊκή και Εθνική Χωροταξική και Πολεοδομική πολιτική και νομοθεσία, Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη, Αισθητική Περιβάλλοντος Χώρου) κλπ.

 

Τομέας Πολιτισμού

Αντικείμενο:

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Πολιτιστικής Πολιτικής ως εργαλείου ανάπτυξης και ανάδειξης της χώρας ενόψει και της υποψηφιότητάς της για την ανάληψη διεθνών πολιτιστικών εκδηλώσεων (Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτιστική πολιτική και νομοθεσία, Αναστηλώσεις και Αναπλάσεις Μνημείων, Μουσεία και Τοπικές Κοινωνίες, Πολιτιστικός Τουρισμός, Ολυμπισμός και Αθλητισμός, Εθελοντισμός και Δημόσια Διοίκηση κλπ).

 

Τομέας Εισαγωγικής Εκπαίδευσης

Αντικείμενο:

Ο Τομέας Εισαγωγικής Εκπαίδευσης μέσω της υλοποίησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων στοχεύει στην προετοιμασία των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης για αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα μέσω των προγραμμάτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης επιχειρείται η εξοικείωση των νεοδιορισθέντων υπαλλήλων με το πλαίσιο λειτουργιών και αρχών του σύγχρονου  διοικητικού περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες του πολίτη, καθώς επίσης η ανάπτυξη της επαγγελματικής ηθικής που απαιτεί το λειτούργημα του δημοσίου υπαλλήλου.

 

Οι διευθύνσεις στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Ινστιτούτα είναι οι παρακάτω

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΙΝΕΠ, ΠΙΝΕΠ

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΝΕΠ, ΠΙΝΕΠ

Περιφέρεια Αττικής

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης - ΙΝ.ΕΠ

 

Ταύρος, Πειραιώς 211 & Θράκης 2 ,

Τ.Κ. 177 78,  Τηλ: 210-3496218

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θεσσαλονίκη, Κωλέττη 25∆,

Τ.Κ. 546 27,  Τηλ. 2310-595947

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Τ.Κ. 501 00

Τηλ. 24610-95965

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Πελοποννήσου

 

Τρίπολη, Κτίριο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τριπόλεως Τ.Κ. 221 00

Τηλ. 2710-241822

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Νοτίου Αιγαίου

 

 Ερμούπολη Σύρου, Ιωάννου Λαυρεντίου – Ράλλη 6 Τ.Κ. 841 00

Τηλ. 22810-85348

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Δυτικής Ελλάδας

 

Πάτρα , Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 28  Τ.Κ. 264 41

Τηλ. 2610-437530

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Θεσσαλίας

 

Λάρισα , Κτίριο Παλαιών Σφαγείων Αεροδρομίου 13 Τ.Κ. 412 21

Τηλ. 2410-579495

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ηπείρου

 

Ιωάννινα, Ναπ. Ζέρβα 28-30 (στοά Σάρκα) Τ.Κ. 453 32, Τηλ. 26510-54239

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Στερεάς Ελλάδας

 

Λαμία, Παπαποστόλου & Αρκαδίου 8 (2ος όροφος) Τ.Κ. 351 00, Τηλ. 22310-22101

Περιφέρεια Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Κομοτηνή, Νικολάου Πλαστήρα 6

Τ.Κ. 691 00, Τηλ. 25310-21882

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Κρήτης

 

Ηράκλειο Κρήτης, Ελευθέρνης & Συβρίτου 2  Τ.Κ. 713 03 Καμίνια, Τηλ. 2810-373012

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ιονίων Νήσων

 

Κέρκυρα, Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού Τ.Κ. 491 00

Τηλ. 26610-47465

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Βορείου Αιγαίου

 

Μυτιλήνη, 5ο χιλ. Εθν. Οδού Μυτιλήνης – Θερμής ΚΕΤΕΚ-ΟΑΕΔ Παναγιούδας

Τ.Κ. 811 00,  Τηλ. 22510-31672

 

 

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.)

Webpage: www.ekdd.gr/ESTA/esta.htm  

 

Τμήματα

Οργάνωσης και Διοίκησης

Οικονομικής Διαχείρισης

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πολιτικής Προστασίας

Μαθήματα

Πολιτικές Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης

Χωρικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Τεχνικές Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Αξιολόγησης

Ο Ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοπικό Χωροταξικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό

Ο Χωροταξικός – Αναπτυξιακός Σχεδιασμός σε Επίπεδο Δήμου – Νομού

Ο Ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος

Η Πολιτική για την Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος στην Ευρώπη και Ελλάδα

Η Διοικητική –Χωροταξική Αναδιάρθρωση της Χώρας. Δυνατότητες και Προοπτικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)

Webpage: www.ekdd.gr/ESDD/esdd.htm

 

 

Τμήμα Εξειδίκευσης: Γενικής Διοίκησης

Αντικείμενο:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν τις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής, Περιφερειακής Διοίκησης και των ΝΠΔΔ, με αντικείμενο: (α)την άσκηση και υλοποίηση δημοσίων πολιτικών, (β) τη διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών πόρων, (γ) τη διοίκηση και διαχείριση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, (δ) την εξυπηρέτηση πολιτών και (ε) τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης, ικανής να ανταποκριθεί στις αιτήματα και τις ανάγκες του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντός της.

 

Τμήμα Εξειδίκευσης: Περιφερειακής Διοίκησης

Αντικείμενο:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν: (α) τις υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΕΣΔΔΑ με αντικείμενο την άσκηση πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, αποκέντρωσης και τοπικής αυτοδιοίκησης, (β) Τις υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών (με αντικείμενο: 1.την διοίκηση και διαχείριση εθνικών και κοινοτικών επιχειρησιακών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής καθώς και άλλων τομέων, 2.την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της υλοποίησης της αποκέντρωσης και των νέων θεσμών στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης), (γ) Τις αντίστοιχες επιτελικές υπηρεσιακές μονάδες προγραμματισμού και σχεδιασμού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

 

Τμήμα Εξειδίκευσης: Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αντικείμενο:

Περιλαμβάνει θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, με στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών των μελλοντικών στελεχών στους κάτωθι άξονες: (α) Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής, (β) Τουριστικής Οικονομίας και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, (γ) Θεσμικού Πλαισίου και Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό

 


Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ημερ. Συμπλήρωσης 6/6/2008

 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196

Αθήνα ΤΚ 11521

Τηλέφωνο: 213 2010110-1

Κοσμήτωρ:  Ν. Βακάλης

Webpage: www.nsph.gr/esdy_basic2/sxoli.htm

 

 

Τομέας Επιδημιολογίας

Τηλέφωνο: 213 2010376

 

 

Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων

Τηλέφωνο: 213 2010318

 

 

Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής

Τηλέφωνο: 213 2010261

 

 

Τομέας της Εφαρμοσμένης στην Δημόσια Υγεία Μικροβιολογίας

Τηλέφωνο: 213 2010357

 

 

Τομέας Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας

Τηλέφωνο: 213 2010286

 

 

Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής

Τηλέφωνο: 213 2010339

 

 

Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Τηλέφωνο: 213 2010216

 

 

Τομέας της Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος

Τηλέφωνο: 213 2010302

 

Μαθήματα

Υγιεινή Περιβάλλοντος (Απορρίμματα -Ατμοσφαιρική Ρύπανση-Ηχορύπανση-Ρύπανση Οικιστικού Περιβάλλοντος.)

Υγειονομική Μηχανική (Πόσιμο νερό-Επεξεργασία λυμάτων-προστασία υδατίνων αποδεκτών)

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας Βορείου Ελλάδος 2008-2010

Τηλ. 2106463881

Κατεύθυνση Ι Λειτουργών Δημόσιας Υγείας

Επίκαιρα Θέματα Υγιεινής Περιβάλλοντος & Εκτίμηση της Διακινδύνευσης

Επαγγελματική Υγεία

Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας

Παρασιτολογία και Τροπικά Νοσήματα

 

 


Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Ημερ. Συμπλήρωσης 9/6/2008

 

 

Διευθυντής: Αλκίνοος Νικολαϊδης

 

Αλσύλλιο Αγροκηπίου

Χανιά Τ.Κ 73100 Τ.Θ. 85

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28210 35000           Fax 28210 35001

Webpage: www.maich.gr

Email: info@maich.gr

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

 

Οικονομικής Επιστήμης και Διαχείρισης Επιχειρήσεων

Συντονιστής: Γεώργιος Μπαουράκης

 

 

Γενετικής Βελτίωσης και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών

Συντονιστής: Παναγιώτης Καλαϊτζής

 

 

Ποιότητας Τροφίμων και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Συντονιστής: Παναγιώτης Κεφαλας

 

 

Φυσικών Προϊόντων και Βιοτεχνολογίας

Συντονιστής: Αντώνιος Μακρής

 

 

Αειφόρου Γεωργίας

Συντονιστής: Ιωάννης Λιβιεράτος

 

 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Ιωάννης Μανακος

 

Εργαστήρια

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Μονάδα Φασματοραδιομετρίας

Δασικών Πυρκαγιών