ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Συμπλήρωσης  3/4/2008

 

           Ιερά Οδός 75

           Αθήνα                                       T.K. 11855

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 5294881              Φαξ:  210 5294884-5

           Webpage:    www.aua.gr

           E-mail:         webmaster@aua.gr

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

          Ιερά Οδός 75                                                      Webpage:  www.aua.gr/gr/dep/oik

          Αθήνα                                       T.K. 11855        

          Τηλέφωνο:   210 5294742                   Φαξ:  210 5294742

          Πρόεδρος   Νικόλαος Μαρτίνος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γενική Βοτανική

          Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία & Ανάπτυξη

          Γενική Μικροβιολογία

          Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία

          Οργανική Χημεία

          Συστηματική Βοτανική

          Πανίδα Φυσικού Οικοσυστήματος

          Μελισσοκομία - Σηροτροφία

          Βιοκλιματολογία

          Οικολογία

          Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων

          Φυτοπροστατευτικά προϊόντα & περιβάλλον

          Γεωλογία - Ορυκτολογία

          Φυτοπαθολογία

          Εδαφολογία - Λιπασματολογία

          Διατροφή Αγροτικών Ζώων

          Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις

          Ζωοτεχνία

          Γενική Δενδροκομία

          Γενική Γεωργία

          Ειδική Γεωργία Ι & ΙΙ

          Ειδική Δενδροκομία

          Γεωργική Μετεωρολογία

          Πολιτικές Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος

          Αειφορική Γεωργία

          Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι & ΙΙ

          Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης

          Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών

          Οικονομική των Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          MΔΕ (MBA) ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ:

          Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

          Αγροτική Οικονομία και Πολιτική

          ΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:

          Περιβάλλον και Αγροτική Ανάπτυξη

          Αγροτουρισμός και ολοκληρωμένη ανάπτυξη

          Σχεδιασμός - Διαχείριση - Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης

          Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης

          Διευθύντρια Σοφία Ευστράτογλου

          Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών

          Διευθυντής Παύλος Σπαθής

          Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

          Διευθυντής Νικόλαος Μπεόπουλος

          Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων

          Διευθυντής Πέτρος Σολδάτος

          Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

          Διευθυντής Νικόλαος Μαρτίνος

 

 

            ΤΜΗΜΑ         Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

          Ιερά Οδός 75                                                      Webpage:  www.aua.gr/gr/dep/a3i

          Αθήνα                                       T.K. 11855         E-mail:      mskourti@aua.gr

          Τηλέφωνο:   210 5294122 , 210 5294124     Φαξ:      210 5294122

          Πρόεδρος   Kωνσταντίνα Χαϊντούτη

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Μαυρογιαννόπουλος

          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

          Διευθυντής Αριστοτέλης Λιακατάς

          ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθύντρια Χαρίκλεια Καλλιάνου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αντιπλημμυρικά Έργα

          Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων

          Γένεση - Ταξινόμηση Εδαφών - Χημεία Εδάφους

          Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

          Αρχές Εδαφομηχανικής- Διαβρώσεις

          Αναλύσεις Φυτών - Εδαφών & Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων

          Γενική Υδραυλική

          Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία

          Γεωργική Μικρομετεωρολογία

          Γεωργική Φαρμακολογία

          Αρχές Φυτικής Παραγωγής

          Γεωργική Μετεωρολογία -Εισαγωγή στη Μικρομετεωρολογία

          Γεωργική Μηχανολογία  (Εκμηχάνιση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων )

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Γονιμότητα εδάφους

          Διαβρώσεις Εδαφών

          Διαχείριση Αποβλήτων

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Φυσικών Πόρων

          Εδαφολογία - Λιπασματολογία

          Εδαφομηχανική - Διαβρώσεις Εδαφών

          Ειδική Γεωργία

          Ειδική Δενδροκομία

          Εισαγωγή στη Γεωπονία

          Εισαγωγικές έννοιες στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γεωργική Μηχανική

          Εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Περιβάλλον

          Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

          Ζωική Παραγωγή-Περιβάλλον

          Ζωοτεχνία

          Καύσιμα-Διεργασίες καύσης-Παραγωγή και διανομή θερμότητας

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Οικολογία

          Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας

          Πειραματική Υδραυλική

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Γεωργικών Κατασκευών

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Στερεών Αστικών Αποβλήτων στα Εδάφη

          Περιβαλλοντική Εδαφολογία

          Περιβαλλοντική Ρύπανση από την Παραγωγή Ενέργειας

          Περιβαλλοντική Υδραυλική - Υδρολογία - Ποιότητα Νερών

          Περιβαλλοντική Φυσική Εδάφους

          Προβληματικά Εδάφη και Βελτίωσή τους

          Προστασία Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων

          Σχεδιασμός & Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων

          Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με Η/Υ

          Σχέσεις Φυτού - Εδαφικού  Περιβάλλοντος

          Τεχνητό Περιβάλλον Στέγασης Αγροτικών Ζώων

          Τεχνολογίες Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

          Υδραυλική Κλειστών Αγωγών

          Υδραυλική Υπόγειων Υδάτων

          Υδρογεωλογία

          Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων

          Υποβάθμιση & Ερημοποίηση Γαιών

          Φυσική Εδάφους

          Φυσική Εδάφους - Αρδεύσεις

          Φυτοπαθολογία

          Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων - Αγροτικό Κτηματολόγιο

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Αιολικές και Υδροδυναμικές Μηχανές

          Ανάγκες Καλλιεργειών σε Νερό - Προγραμματισμός των Αρδεύσεων

          Αναλυτικές Μέθοδοι στην Εδαφολογία

          Αναλυτικές Μέθοδοι στο Έδαφος, το Νερό και το Φυτό

          Αξιολόγηση και Διαχείριση Εδαφών

          Απόκριση Καλλιεργειών σε Νερό

          Αριθμητική Προσομοίωση Προβλημάτων Αρδεύσεων - Στραγγίσεων

          Αριθμητική προσομοίωση προβλημάτων Γ. Υδραυλικής

          Αυτόματος Ελεγχος Περιβάλλοντος και Διεργασιών

          Βιοανόργανη και οργανική εδαφοχημεία

          Βιομάζα. Πηγές Παραγωγής και Ενεργειακές Τεχνολογίες

          Γεωγραφία και Ταξινόμηση Εδαφών

          Διάθεση Επεξεργασμένων Αποβλήτων στα Γεωργικά Εδάφη

          Διαχείριση Εδαφών και Εδαφικών Υποστρωμάτων στα Έργα Πρασίνου

          Διαχείριση Οικοσυστημάτων    

          Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Οσμών

          Διαχείριση Φυσικών Πόρων

          Εδαφογένεση

          Ειδικά Θέματα Αρδεύσεων και Στραγγίσεων - Κίνηση Διαλυτών Ουσιών

          Ειδικά Θέματα Αρδεύσεων και Φυσικής Εδάφους

          Ειδικά Θέματα Αρδεύσεων σε Υποστρώματα

          Ειδικά Θέματα Γ. Μικρομετεωρολογίας

          Ειδικά Θέματα Γεωργικής Μικρομετεωρολογίας

          Ειδικά Θέματα Γονιμότητας – Λιπασματολογίας

          Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων

          Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

          Ειδικά Θέματα Ορυκτολογίας - Μικρομορφολογίας Εδάφους

          Ειδικά Θέματα Στραγγίσεων

          Ειδικά Θέματα Υδραυλικής Υπογείων Υδάτων

          Ειδικά Θέματα Υδρολογίας- Υδραυλική Ανοιχτών Αγωγών

          Ειδικά Θέματα Χημείας - Φυσικοχημείας Εδάφους

          Ελλειμματική Άρδευση και Οικονομικότητα των Αρδεύσεων

          Έμπειρα Συστήματα στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων

          Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας

          Ενεργειακή Θερμοδυναμική και Σχεδιασμός Θερμικών Συστημάτων

          Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

          Ερημοποίηση Γης και Προστασία

          Εφαρμογές των Γ.Π.Σ. στη Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

          Εφαρμογές των ΓΠΣ στην Επίλυση Προβλημάτων του Περιβάλλοντος

          Εφαρμοσμένη Βιολογία Εδαφικού Περιβάλλοντος

          Ηλιακή Ενέργεια για Παραγωγή Θερμότητας, Ψύξης, Έργου και Ηλεκτρισμού

          Θέματα Οικοτοξικολογίας

          Ιδιότητες βιολογικών υλικών. Ιδιότητες και Τεχνολογία Υλικών Συσκευασίας και Συντήρησης

          Λειτουργικός και Φιλικός προς το Περιβάλλον Σχεδιασμός Κτηνοτροφικών Μονάδων

          Μαθηματικά Μοντέλα στους Φυσικούς Πόρους και στο Περιβάλλον

          Οικονομικός και Κοινωνικός Ρόλος της Ενέργειας. Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

          Ορθολογική Χρήση Ενεργειακών Πόρων και Συστημάτων 

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση της Ενέργειας

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργων Υποδομής

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Περιβαλλοντική Υδραυλική

          Περιβαλλοντική Υδρολογία και Ποιότητα Νερών

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

          Ποιότητα Νερών Άρδευσης

          Πολιτική Περιβάλλοντος και Οικονομική Περιβάλλοντος

          Ρύπανση και Αποκατάσταση Εδαφικών Πόρων

          Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού και Διαχείρισης Εγγειοβελτιωτικών Έργων

          Σχεδιασμός Εγγειοβελτιωτικών Έργων - Συστήματα Άρδευσης

          Τεχνολογία Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων- Μηχανών, Εναλλακτών και Αντλιών Θερμότητας

          Υγροβιότοποι

          Υδραυλικός Σχεδιασμός Συστημάτων Άρδευσης – Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

          Φυσικός Αερισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Στέγαση Αγροτικών Ζώων

          Χαρτογράφηση - Εδαφολογικές Μελέτες

          Χρήση και Εξοικονόμηση της Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις Ψύξης και στους Μετασυλλεκτικούς / Μετασυγκομιστικούς Εξοπλισμούς

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωργικών Κατασκευών (Τομέα Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας)

          Διευθυντής Γεώργιος Μαυρογιαννόπουλος

          Γεωργικής Μηχανολογίας (Τομέα Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας)

          Διευθυντής Γ. Λαμπρινός

          Γεωργικής Υδραυλικής (Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων)

          Διευθυντής Πέτρος Κερκίδης

          Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας (Τομέας Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας)

          Διευθύντρια Χαρίκλεια Καλλιάνου

 

 

          ΤΜΗΜΑ           Γενικό Τμήμα

          Ιερά Οδός 75                                                      Webpage:  www.aua.gr/gr/dep/gen

          Αθήνα                                       T.K. 11855        

          Τηλέφωνο:   210 5294052, 210 5294241      Φαξ:      210 5294122

          Πρόεδρος   Αθανάσιος Χούντας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Μιγκίρος

          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής Aλέξανδρος Σιδερίδης

          ΧΗΜΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Μόσχος Πολυσίου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική

          Γεωλογία - Γεωμορφολογία

          Μετεωρολογία

          Γεωργική Μετεωρολογία

          Γεωργική Μετεωρολογία - Εισαγωγή στη Μικρομετεωρολογία

          Βιοκλιματολογία

          Οικολογία & Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος

          Τοπογραφία - Τηλεπισκόπηση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας

          Διευθύντρια Αικατερίνη Χρονοπούλου-Σερέλη

          Γενικής Χημείας

          Διευθυντής Μόσχος Πολυσίου

          Ορυκτολογίας & Γεωλογίας

          Διευθυντής Γεώργιος Μιγκίρος

          Φυσικής

          Διευθυντής Αθανάσιος Χούντας

 

 

          ΤΜΗΜΑ           Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

          Ιερά Οδός 75                                                      Webpage:  www.aua.gr/gr/dep/bio

          Αθήνα                                       T.K. 11855                               

          Τηλέφωνο:   210 5294662 , 210 5294363     Φαξ:      210 5294662, 210 5294364

          Πρόεδρος   Παναγιώτης Κατινάκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμισης Ασθενειών των Φυτών

          Ανατομία & Φυσιολογία Άγριων Ζώων

          Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

          Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου

          Αρχές Φυτικής Παραγωγής

          Βελτίωση & Διαχείριση Βοσκοτόπων

          Βιοκλιματολογία

          Βιολογία Κυττάρου

          Βιοσυστηματική Εχθρών των Καλλιεργειών

          Βιοτεχνολογία Ζώων

          Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών

          Βιοτεχνολογία Φυτών

          Βιοφυσική & Νανοτεχνολογία

          Βιοχημεία

          Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία & Γεωργική Εντομολογία

          Γενετική

          Γενετική Πληθυσμών

          Γενική Αμπελουργία

          Γενική Μικροβιολογία

          Γεωβοτανική

          Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

          Γεωπονική Ενζυμολογία

          Γεωργικές Βιομηχανίες

          Γεωργική Μετεωρολογία

          Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις

          Γεωργική Φαρμακολογία

          Γονίδια & Περιβάλλον

          Διατροφή Αγροτικών Ζώων

          Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος

          Εδαφολογία - Λιπασματολογία

          Ειδική Γεωργία

          Ειδική Δενδροκομία

          Ειδική Φυτοπαθολογία (Ασθενειες Καρποφορων Δενδρων & Αμπελου)

          Εισαγωγή στη Γεωπονία

          Εξέλιξη

          Εφαρμοσμένη Βοτανική

          Εφαρμοσμένη Διατροφή Φυτών

          Ζωοτεχνία

          Ιολογία Φυτών

          Κύτταρο - Ιστοκαλλιέργεια Φυτών

          Μελισσοκομία - Σηροτροφία

          Μεταβολική Μηχανική - Βιοχημικές Διεργασίες

          Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία

          Μετεωρολογία

          Μικροβιακές Ζυμώσεις

          Μοριακή Αναγνώριση

          ΜοριακήΒιολογία

          Μοριακή Βιολογία της Ανάπτυξης & Διαφοροποίησης

          Μοριακή Ενζυμολογία

          Μορφογένεση της Ανάπτυξης & Πολλαπλασιασμός των φυτών

          Μορφολογία Φυτών

          Οικολογία

          Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι

          Οργανική Χημεία

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Συστηματική Βοτανική

          Ταξινόμηση & Υπολογιστές

          Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA

          Υδροβιολογία

          Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μοριακή Βιολογία

          Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων

          Φυσιολογία Καταπονήσεων

          Φυσιολογία Φυτών

          Φυτοπαθολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Χημεία & Βιοχημεία Βιοδραστικών Προιόντων

          Βοτανική & Φυσιολογία Βιοδραστικών Προιόντων

          Πρωτεϊνική Bιοτεχνολογία

          Τεχνικές Ανάλυσης Βιομορίων

          Ανάλυση Μοριακών Δεδομένων

          Σχεδιασμός Πρωτεϊνικών Φαρμάκων & Δεσμευτών

          Μεταβολικά δίκτυα & Ρυθμιστικοί Μηχανισμοί

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Περιβαλλοντική Φυσιολογία

          Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης

          Βιοποικιλότητα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γενετικής

          Διευθυντής Μηχαήλ Λουκάς

          Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Δημήτριος Γεωργακόπουλος

          Ενζυμικής Τεχνολογίας

          Διευθυντής Ιωάννης Κλώνης

          Μοριακής Βιολογίας

          Διευθυντής Πολυδεύκης Χατζόπουλος

          Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

          Διευθυντής Κωσταντίνος Φασσέας

          Συστηματικής Βοτανικής

          Διευθυντής Γεώργιος Σαρλής

          Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

          Διευθυντής Γεώργιος Καραμπουρνιότης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

          Ιερά Οδός 75                                                      Webpage:  www.aua.gr/gr/dep/tex

          Αθήνα                                       T.K. 11855                               

          Τηλέφωνο:   210 5294362                   Φαξ:  210 5294662

          Πρόεδρος   Σ. Γιαννιώτης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων

          Αρχές Φυτικής Παραγωγής

          Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία & Γεωργική Εντομολογία

          Γενετική

          Νομοθεσία Τροφίμων

          Οικολογία

          Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων

          Μελισσοκομία - Σηροτροφία

          Μετεωρολογία

          Ζωοτεχνία

          Εισαγωγή στη Γεωπονία

          Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία

          Γενική Αμπελουργία

          Γενική Βοτανική

          Γενική Μικροβιολογία

          Γεωργική Μετεωρολογία

          Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις

          Διατροφή Αγροτικών Ζώων

          Διαχείριση & Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανικών Τροφίμων

          Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος

          Εδαφολογία - Λιπασματολογία

          Ειδική Αμπελουργία

          Ειδική Γεωργία

          Ειδική Δενδροκομία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών τροφίμων

          Διατροφή Ανθρώπου

          Μικροβιακή οικολογία τροφίμων

          Διατροφή και Μεταβολισμός

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γαλακτοκομίας

          Διευθυντής Ι. Κανδαράκης

          Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων

          Διευθυντής Σταυριανός Γιαννιώτης

          Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

          Διευθυντής  Γ. Ι. Νυχάς

          Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών

          Διευθυντής Π. Αθανασόπουλος

          Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων

          Διευθυντής Μ. Κωμαΐτης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ζωικής Παραγωγής

          Ιερά Οδός 75                                                      Webpage:  www.aua.gr/gr/dep/zoi

          Αθήνα                                       T.K. 11855                               

          Τηλέφωνο:   210 5294414, 210 5294426      Φαξ:      210 5294414

          Πρόεδρος   Σωφρόνιος Παπουτσόγλου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανατομία- Ιστολογία-Εμβρυολογία Αγροτικών Ζώων

          Βελτίωση & Διαχείριση Βοσκοτόπων

          Βρωματολογία

          Γενετική

          Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων Ι & ΙΙ

          Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία

          Γενική & Συστηματική Εντομολογία

          Γενική Γεωργία

          Γενική Δενδροκομία

          Γενική Μικροβιολογία

          Γεωργική Οικονομία

          Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις

          Εδαφολογία-Λιπασματολογία

          Ειδική Γεωργία

          Ειδική Δενδροκομία

          Εισαγωγή στη Βιοχημεία

          Εισαγωγή στη Γεωπονία

          Εκτροφή Αγροτικών Ζώων Ι & ΙΙ

          Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων Ι & ΙΙ

          Εφαρμοσμένη Υδροβιολογία Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

          Κτηνιατρική

          Μοριακή Βιολογία

          Μορφολογία Φυτών

          Οικολογία

          Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής

          Οργανική Χημεία

          Οργάνωση & Σχεδιασμός Κτηνοτροφικών Μονάδων

          Παραγωγικά Συστήματα στη Ζωική Παραγωγή

          Συστηματική Βοτανική

          Τεχνολογία Ζωοκομικών Προϊόντων

          Υγιεινή Αγροτικών Ζώων

          Φυλές Αγροτικών Ζώων

          Φυσική

          Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων

          Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων

          Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων Ι & ΙΙ

          Φυσιολογία Φυτών

          Φυτοπαθολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΜΔΕ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

          Βελτίωση Αγροτικών Ζώων

          Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων

          Οικονομία της Ζωικής Παραγωγής

          Διατροφή Αγροτικών Ζώων

          Υγεία Αγροτικών Ζώων

          Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

          ΠΜΣ ΕΚΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:

          Διατροφή εκτρεφόμενων ιχθύων

          Ενδοκρινολογία εκτρεφόμενων ιχθύων

          Γενετική- βιοτεχνολογία εκτρεφόμενων ιχθύων

          Παθολογία εκτρεφόμενων ιχθύων

          Σχέση και αλληλοεπίδραση μεταξύ συστημάτων παραγωγής ζωικών υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος

          Εκτροφή ασπόνδυλων υδρόβιων οργανισμών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

          Διευθυντής Ιωάννης Μενεγάτος

          Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

          Διευθυντής Εμμανουήλ Ρογδάκης

          Διατροφής Ζώων

          Διευθυντής Γεώργιος Ζέρβας

          Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας

          Διευθυντής Σωφρόνιος Παπουτσόγλου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φυτικής Παραγωγής

          Ιερά Οδός 75                                                      Webpage:  www.aua.gr/gr/dep/fit

          Αθήνα                                       T.K. 11855                               

          Τηλέφωνο:   210 5294522                   Φαξ:  210 5294525

          Πρόεδρος   Ελευθέριος Τζάμος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ

          Διευθυντής Παναγιώτης Ευθυμιάδης

          ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

          Διευθυντής Κρίστοφερ - Χάρολντ Πάσσαμ

          ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Βασίλειος Ζιώγας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αρχές & Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών

          Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών

          Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

          Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

          Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων

          Βιολογική Γεωργία

          Βιοσυστηματική Εχθρών των Καλλιεργειών

          Βιοχημεία

          Γενική & Συστηματική Γεωργική Εντομολογία

          Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία

          Γενική Γεωργία

          Γενική Δενδροκομία

          Γενική Φυτοπαθολογία

          Γεωλογία-Ορυκτολογία

          Γεωργική Εντομολογία

          Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία

          Γεωργική Μετεωρολογία

          Γεωργική Οικοτοξικολογία

          Γεωργική Υδραυλική

          Διατροφή Αγροτικών Ζώων

          Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Βοσκών & Λειμώνων

          Εδαφολογία-Λιπασματολογία

          Ειδικά Θέματα Εδαφοκατεργασίας

          Ειδική Γεωργία Ι, ΙΙ,ΙΙΙ & IV

          Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα)

          Ειδική Φυτοπαθολογία (Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων & Αμπέλου)

          Εισαγωγή στη Γεωπονία

          Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία

          Εφαρμοσμένη Διατροφή Φυτών

          Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας

          Ιολογία Φυτών

          Μελισσοκομία-Σηροτροφία

          Μετεωρολογία

          Μορφολογία Φυτών

          Οικολογία

          Οικολογία & Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος

          Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών

          Οργανική Χημεία

          Παθολογία Παραγωγικών Εντόμων

          Παραγωγή & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

          Περιβαλλοντική Γεωργική Φαρμακολογία

          Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων & Θάμνων

          Συστηματική Βοτανική

          Τοπογραφία-Τηλεπισκόπιση

          Φυσιολογία Φυτών

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αποκατάσταση Τοπίου

          Αρδεύσεις

          Αρχές της Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών Φυτών

          Αρχιτεκτονική Τοπίου

          Αυτοματισμοί στην Φυτική Παραγωγή

          Βιοκλιματικό Περιβάλλον και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

          Βιολογία και Μέθοδοι Αντιμετώπισης Ζιζανίων

          Βιολογική Γεωργία

          Βιολογική Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών

          Βιοχημεία

          Γενετική Μηχανική

          Γονιμότητα εδάφους και Λιπάνσεις Καλλιεργειών

          Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας

          Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών

          Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

          Ειδικά Θέματα Γεωργικής Εντομολογίας

          Ειδικά Θέματα Γεωργικής Ζωολογίας

          Ειδικά Θέματα Γεωργικής Φαρμακολογίας

          Ειδικά Θέματα Δενδροκομίας

          Ειδικά Θέματα Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών

          Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας - Ανθοκομίας

          Ειδικά Θέματα Οικολογίας

          Ειδικά Θέματα Οικοτοξικολογίας

          Ερευνητική Μεθοδολογία

          Ιολογία Φυτών

          Καλλιέργεια Φυτών υπό Κάλυψη

          Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων

          Κόστος Παραγωγής και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων

          Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών

          Μοριακή Βιολογία φυτών

          Μοριακή Φυσιολογία Φυτών

          Μοριακή Φυτοπαθολογία

          Παθολογία Μέλισσας - Μεταξοσκώληκα

          Πολλαπλασιασμός Δενδροκομικών Φυτών

          Πολλαπλασιασμός Κηπευτικών και Ανθοκομικών φυτών

          Πολλαπλασιασμός Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

          Προχωρημένη Φυτοπαθολογία

          Σχεδιασμός Τοπίου

          Τοπιοκατασκευές

          Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον

          Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

          Φυτά Βιομάζας

          Φωτοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης Φυτών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωργίας (Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού)

          Διευθυντής Παναγιώτης Ευθυμιάδης

          Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού (Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού)

          Διευθυντής Γεώργιος Ν. Σκαράκης

          Κηπευτικών Καλλιεργειών (Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου)

          Διευθυντής Χρήστος Ολύμπιος

          Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου)

          Διευθύντρια Μαρία Παπαφωτίου

          Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας (Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Νικόλαος Εμμανουήλ

          Γεωργικής Φαρμακολογίας (Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Βασίλειος Ν. Ζιώγας

          Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας (Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Πασχάλης Χαριζάνης

          Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος (Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Γεράσιμος Αράπης

          Φυτοπαθολογίας (Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος)

          Διευθυντής Ελευθέριος Κ. Τζάμος